НДІ Украгропромпродуктивність запрошує кандидатів на наступні вакансії:

Звертайтесь за телефоном (044) 244-08-08

Кваліфікаційнф вимоги до кандидатів

Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу продуктивності та аналітики статистичної звітності у тваринництві

Проводити науково-дослідні розробки, що забезпечують системний підхід до створення нормативної бази в галузі тваринництва.

Розробляти науково-методичні матеріали з раціонального використання ресурсного потенціалу в тваринництві на основі економіко-математичних методів, сучасних засобів обчислювальної техніки, систем по елементних нормативів, показників інтенсивності та раціоналізації праці.

Здійснювати аналіз і узагальнення результатів досліджень, проведених на підприємствах.

Брати участь у розроблені робочих програм та методик проведення досліджень і розробок.

Здійснювати керівництво групою співробітників при проведенні наукових досліджень і розробок з проблем створення нормативних систем у галузі тваринництва.

Перевіряти об’єктивність та достовірність результатів, отриманих співробітниками при проведенні досліджень, які працюють під його керівництвом.

Забезпечувати методичне керівництво зональними і регіональними науково-дослідними центрами щодо організації і проведення досліджень та розробок.

Виносити на розгляд вченої ради інституту результати наукових досліджень з найактуальніших питань тематичного плану науково-дослідних робіт.

Виступати з науковими статтями у періодичній пресі та виступати з доповідями на науково-практичних семінарах і конференціях.

Освітній рівень – доктор філософії

Провідний бухгалтер

Для реалізації цільових функцій і рішення поставлених перед ним завдань він:

Здійснює прийом і контроль первинної документації по  належній ділянці обліку (табелі обліку робочого часу, лікарняні, накази і т. д.).

Проводить нарахування заробітної плати, відпускних, лікарняних, різного виду перерахунки і утримання  із заробітної плати згідно  існуючих  законодавчих актів.

Відображає в аналітичному та синтетичному обліку операції з нарахування та виплаті заробітної плати та утримань з неї (робить розноску заробітної плати в особових рахунках з відповідними підрахунками і звірками).

Підбирає матеріали для підготовки різних довідок з питань організації праці та заробітної плати.

Накопичує, систематизує і обробляє показники для встановлених Державною фіскальною службою України, Пенсійним фондом,  Фондом соціального страхування України, Головного управління статистики  звітності і готує таку звітність. Робить бухгалтерську проводку по нарахуванню заробітної плати.

Своєчасно готує місячну, квартальну та річну звітність по                    НДІ «Украгропромпродуктивність» до Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування України, Головного управління статистики.

Вивчає передовий досвід підприємств по бухгалтерському обліку цього виду, застосовує його в НДІ «Украгропромпродуктивність» та доводить до  зональних і регіональних  центрів продуктивності.

На основі представлених наказів готує розрахунки по місячному та квартальному преміюванню працівників НДІ «Украгропромпродуктивність».

Освітній рівень – магістр