Презентація науково – аналітичного видання  «Сільські території: соціально-економічний стан та перспективи розвитку»

23 грудня 2020 року відбулося засідання вченої ради НДІ «Украгропромпродуктивність», на якій було презентовано науково-аналітичне видання «Сільські території: соціально-економічного стан та перспективи розвитку».
Авторами наукової праці є: І. М. Демчак, В. О. Завалевська, В. М. Івченко, В. О. Мариненко, О. М. Могильний, О. С. Філоненко.
Рецензію на наукову працю надали: Буряк Р. І. – доктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України та Спаський Г. В. – головний науковий співробітник, доктор економічних наук, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».
Науково-аналітичне видання «Сільські території: соціально-економічний стан та перспективи розвитку» підготовлено за результатами досліджень, метою яких стало розкриття ни

нішнього соціально-економічного стану домогосподарств сільських територій та опрацювання пропозицій щодо його поліпшення.
Висвітлено зміни поселенської мережі, динаміку чисельності населення, демографічну ситуацію, трудовий потенціал, рівень економічної активності населення, ринок праці, зайнятості та безробіття.
Надано характеристику домогосподарств у сільській місцевості за ключовими показниками.
Проаналізовано сільський житловий фонд та забезпеченість населення комунальними, інформаційними й іншими послугами.
Матеріали в динаміці за 1990–2018 рр., в розрізі регіонів та в порівнянні показників життєзабезпечуючих сфер сільських поселень з міськими.
Актуальність та затребуваність колективної праці значно підсилюється 30-річним періодом занепаду просторової бази для нормального побуту, праці й відпочинку сільських мешканців, соціальною, демографічною й екологічною кризою, черговою хвилею трудової еміграції найбільш активних громадян, особливо молоді. За критеріями доходів і майновим станом село поділено на багатих і бідних при відсутності середнього класу й структур громадянського суспільства.
Усвідомлення вкрай незадовільного стану сільських територій, де мешкає третина громадян України, викликало гостру суспільну потребу розвернути тренд від повзучого занепаду до збалансованого розвитку.З цією метою тривають адміністративно-територіальна, бюджетно-фінансова, фіскальна, земельна, медична, освітня та інші реформи. У результаті новий поштовх отримало формування інституційно спроможних і самодостатніх сільських ОТГ та відродження інституту місцевого самоврядування.
Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативно-правові акти, державні цільові програми розвитку сільських територій, статистично-аналітична інформація Державної служби статистики України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної служби зайнятості, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених та результати власних досліджень авторів.
Бажаючим придбати науково-аналітичне видання «Сільські території: соціально-економічний стан та перспективи розвитку» прошу звертатися:
Тел. 244-08-08
E-mail: uapp_god@ukr.net
Україна, 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 2