ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ
за тематикою науково-технічної комплексної програми
«Наукові дослідження і розробки у сфері сталого соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій та їх нормативно-аналітичне забезпечення на період 2016-2020 років»
НДІ «Украгропромпродуктивність», зональних і регіональних центрів
продуктивності АПК за 2016–2020 роки