Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу (НДІ “Украгропромпродуктивність”)

03035, м.Київ, пл. Солом’янська, 2

Телефон: (044)244-08-08

Факс: (044)244-07-80

Веб-сайт: www.uapp.kiev.ua

Ел.пошта: uapp_god@ukr.net

Підрозділ (посада) Контактна особа Телефон
Адміністрація
В. о. генерального директора к.с.-г.н. ІВЧЕНКО
Володимир Миколайович
244-08-08
Учений секретар к.е.н. МИТЧЕНОК
Олександр Олександровмч
244-08-08
Підрозділи бухгалтерского обліку
Головний
бухгалтер
ГАНДЗІЙ
Надія Іванівна
244-07-71
Відділ бухгалтерського
обліку та звітності
244-07-71
Фінансовий відділ КІРСЕНКО
Лариса Василівна
244-07-71
Науково-дослідницькі відділи
Науково-організаційний
відділ
КОРНІЯШ
Лідія Петрівна
244-08-26
НДВ ппродуктивності та аналітики статистичної звітності у рослинництві, обслуговуючих галузях та експертної оцінки вартості сільськогосподарської техніки к.с.-г.н. ЗІРНЗАК
Олена Степанівна
244-08-44
НДВ продуктивності та аналітики статистичної звітності у тваринництві 244-08-62
НДВ продуктивності та аналітики статистичної звітності в харчовій і переробній промисловості СОЛОШОНОК
Алла Леонідівна
244-08-62
НДВ соціально-трудових відносин, розвитку та аналітики статистичної звітності сільських територій к.н.держ.упр. МАРИНЕНКО
Віталій Олексійович
244-08-17
НДВ інформаційних систем продуктивності РИЖЕНКО
Юрій Євгенович
244-08-71
НДВ кон’юнктури аграрних ринків та аналізу економічних трансформацій в АПК 244-08-53