Щомісячне науково-аналітичне видання містить інформацію щодо цінових тенденцій у сфері закупівлі великої рогатої худоби, свиней і молока в Україні та країнах ЄС станом.
Аналітичні дослідження динаміки закупівельних цін на велику рогату худобу, свиней та молоко незбиране ІІ ґатунку, прийнятих від господарств населення України, здійснено на підставі даних, отриманих шляхом опитування понад 800 об’єктів (підприємства різних форм власності, фізичні особи-підприємці, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, закупівельні пункти, сільські та селищні ради тощо), які здійснюють закупівлю та перероблення цієї сировини у 24 регіонах.
Аналітичний огляд середніх цін реалізації ВРХ, свиней та молока сирого усіх видів від сільськогосподарських підприємств проведено на підставі даних Держстату України.
Також дослідження містять інформацію щодо рівня закупівельних цін на ВРХ, свиней та молоко у країнах ЄС та Великій Британії (за даними Європейської комісії).
Наведені матеріали за потреби можуть бути використані фахівцями будь-якої сфери діяльності для аналізу цінової ситуації на ринку сільськогосподарської продукції.